A-laget 2023.
Bak frå venstre: Juan Richard Larsen, Håkon Kjørvik, Ørjan Tangen, Svein Erik Lange Male, Knut Stian Eik, Lars-Helge Lien, Leo Krogseth og Oliver Connor Søreng. Midten frå venstre: Frode Lien (oppmann), Lucas Pedersen Våge, Tor-Bjarne Løvik Salte, Vegar Skare, Magnus Nerheim, Arjan Sylte, Elling Olafsen og Alexander Connor (trenar). Framme frå venstre: Dag Maier, Egil Dalhaug, Amund Stavem (kaptein), Owen Connor og Simon Kjørvik. Ikkje til stades: Adrian Kosinski. (Foto: Gjermund Kjøpstad)

Årets lagbilde og spelarportrett vart tatt i samband med treninga kristi himmelfartsdag. SJÅ BILDEGALLRI HER eller under:

alag2023-2
alag2023-2
alag2023-3
alag2023-3
alag2023-4
alag2023-4
alag2023-alexconnor-2
alag2023-alexconnor-2
alag2023-alexconnor
alag2023-alexconnor
alag2023-amundstavem-2
alag2023-amundstavem-2
alag2023-amundstavem
alag2023-amundstavem
alag2023-arjansylte-2
alag2023-arjansylte-2
alag2023-arjansylte
alag2023-arjansylte
alag2023-btsalte-2
alag2023-btsalte-2
alag2023-dagmaier
alag2023-dagmaier
alag2023-dgmaier-2
alag2023-dgmaier-2
alag2023-egildalhaug-2
alag2023-egildalhaug-2
alag2023-egildalhaug
alag2023-egildalhaug
alag2023-ellingolafsen-2
alag2023-ellingolafsen-2
alag2023-ellingolafsen
alag2023-ellingolafsen
alag2023-frodelien-2
alag2023-frodelien-2
alag2023-frodelien
alag2023-frodelien
alag2023-hakonkjorvik-2
alag2023-hakonkjorvik-2
alag2023-hakonkjorvik
alag2023-hakonkjorvik
alag2023-juanlarsen-2
alag2023-juanlarsen-2
alag2023-juanlarsen
alag2023-juanlarsen
alag2023-knutstianeik-2
alag2023-knutstianeik-2
alag2023-knutstianeik
alag2023-knutstianeik
alag2023-larshelgelien-2
alag2023-larshelgelien-2
alag2023-larshelgelien
alag2023-larshelgelien
alag2023-leokrogseth-2
alag2023-leokrogseth-2
alag2023-leokrogseth
alag2023-leokrogseth
alag2023-lucasvage-2
alag2023-lucasvage-2
alag2023-lucasvage
alag2023-lucasvage
alag2023-magnusnerheim-2
alag2023-magnusnerheim-2
alag2023-magnusnerheim
alag2023-magnusnerheim
alag2023-oliversoreng-2
alag2023-oliversoreng-2
alag2023-oliversoreng
alag2023-oliversoreng
alag2023-orjantangen-2
alag2023-orjantangen-2
alag2023-orjantangen
alag2023-orjantangen
alag2023-owenconnor-2
alag2023-owenconnor-2
alag2023-owenconnor
alag2023-owenconnor
alag2023-simonkjorvik-2
alag2023-simonkjorvik-2
alag2023-simonkjorvik
alag2023-simonkjorvik
alag2023-sveimale
alag2023-sveimale
alag2023-sveinmale-2
alag2023-sveinmale-2
alag2023-tbsalte
alag2023-tbsalte
alag2023-vegarskare-4
alag2023-vegarskare-4
alag2023-vegarskare
alag2023-vegarskare
alag2023
alag2023
AdrianKosinski22
AdrianKosinski22