Bak frå venstre: Tommy Kanishi Andreassen, Vegard Ellingseter, Lars-Helge Lien, Ørjan Tangen, Knut Stian Eik, Cédrik Ronnie Hellström Andreassen og Lucas Pedersen Våge. Midten frå venstre: Frode Lien (oppmann), Ole Håkon Heen Lien, Håkon Ødegård Kjørvik, Andreas Hamnes Lønset, Sverre Olgar Lindset, Magnus Nerheim, Simon Ødegård Kjørvik, Leo Villa Krogseth og Alexander Kenneth Connor (trenar). Framme frå venstre: Arjan Furland Sylte, Didrik Selnes Sæter, Owen Hjelme Connor, Amund Stavem (kaptein), Egil Dalhaug, Eirik Leao Tomren og Noah Johannes Johansen. Ikkje til stades: Svein Erik Lange Male, Elling Furland Olafsen, Tor-Bjarne Løvik Salte og Vegar Bjørkevoll Skare. (Foto: Gjermund Kjøpstad)

alag2024-alexconnor
alag2024-alexconnor
alag2024-alexconnor2
alag2024-alexconnor2
alag2024-amundstavem
alag2024-amundstavem
alag2024-amundstavem2
alag2024-amundstavem2
alag2024-andreaslonset
alag2024-andreaslonset
alag2024-andreaslonset2
alag2024-andreaslonset2
alag2024-arjansylte
alag2024-arjansylte
alag2024-arjansylte2
alag2024-arjansylte2
alag2024-arjansylte3
alag2024-arjansylte3
alag2024-cedrikandreassen
alag2024-cedrikandreassen
alag2024-cedrikandreassen2
alag2024-cedrikandreassen2
alag2024-didriksaeter
alag2024-didriksaeter
alag2024-didriksaeter2
alag2024-didriksaeter2
alag2024-egildalhaug
alag2024-egildalhaug
alag2024-egildalhaug2
alag2024-egildalhaug2
alag2024-eiriktomren
alag2024-eiriktomren
alag2024-eiriktomren2
alag2024-eiriktomren2
alag2024-frodelien
alag2024-frodelien
alag2024-frodelien2
alag2024-frodelien2
alag2024-frodelien3
alag2024-frodelien3
alag2024-hakonkjorvik
alag2024-hakonkjorvik
alag2024-hakonkjorvik2
alag2024-hakonkjorvik2
alag2024-knutstianeik
alag2024-knutstianeik
alag2024-knutstianeik2
alag2024-knutstianeik2
alag2024-larshelgelien
alag2024-larshelgelien
alag2024-larshelgelien2
alag2024-larshelgelien2
alag2024-leokrogseth
alag2024-leokrogseth
alag2024-leokrogseth2
alag2024-leokrogseth2
alag2024-lucasvage
alag2024-lucasvage
alag2024-lucasvage2
alag2024-lucasvage2
alag2024-magnusnerheim
alag2024-magnusnerheim
alag2024-magnusnerheim2
alag2024-magnusnerheim2
alag2024-noahjohansen
alag2024-noahjohansen
alag2024-noahjohansen2
alag2024-noahjohansen2
alag2024-olelien
alag2024-olelien
alag2024-olelien2
alag2024-olelien2
alag2024-orjantangen
alag2024-orjantangen
alag2024-orjantangen2
alag2024-orjantangen2
alag2024-owenconnor
alag2024-owenconnor
alag2024-owenconnor2
alag2024-owenconnor2
alag2024-simonkjorvik
alag2024-simonkjorvik
alag2024-simonkjorvik2
alag2024-simonkjorvik2
alag2024-sveinmale
alag2024-sveinmale
alag2024-sveinmale2
alag2024-sveinmale2
alag2024-sverrelindset
alag2024-sverrelindset
alag2024-sverrelindset2
alag2024-sverrelindset2
alag2024-tommykanishi
alag2024-tommykanishi
alag2024-tommykanishi2
alag2024-tommykanishi2
alag2024-vegardellingseter
alag2024-vegardellingseter
alag2024-vegardellingseter2
alag2024-vegardellingseter2
lagbilde2024 (1)
lagbilde2024 (1)
lagbilde2024 (2)
lagbilde2024 (2)
lagbilde2024 (3)
lagbilde2024 (3)
lagbilde2024 (4)
lagbilde2024 (4)
lagbilde2024 (5)
lagbilde2024 (5)
lagbilde2024 (6)
lagbilde2024 (6)
lagbilde2024 (7)
lagbilde2024 (7)
lagbilde2024 (8)
lagbilde2024 (8)
lagbilde2024 (9)
lagbilde2024 (9)
lagbilde2024 (10)
lagbilde2024 (10)